PlatforMAAT

Mezinárodní společenství lidí podporující celistvé lidství včetně lidské důstojnosti, vrozené autonomie vůle člověka a přirozených lidských práv  zakotvených ve Všeobecné deklaraci lidských práv, jakož i jejich řádné respektování a dodržování
členy Charty OSN

Vrozené lidství je dar
a bohatství člověka
a je nedotknutelné

 

Přirozená lidská svébytnost, důstojnost a soběstačnost tvoří přirozenou autonomii každého člověka, která je  chráněnou hodnotou a kvalitami universální bytostné podstaty.

Blaho jedince realizované v souladu s přirozeným řádem bytí je základem blaha celé společnosti. Člověk je bytostným základem a součástí celku (lidstva) a lidství je primární hodnotou, kterou toto společenství uznává, rozvíjí a podporuje způsobem, který respektuje přírozená lidská práva člověka a jejich osobité vyjádření jednotlivcem, které nesmí škodit či byt na úkor jiného a tedy celku. 

Cíle mezinárodního společenství

 

Šíření universální rovnosti a nedotknutelnosti v přirozeném lidství (svébytnosti, důstojnosti a soběstačnosti)

Rozkvět skrze respektování lidské důstojnosti a výkon přirozených práv ruku v ruce s odpovědností

Vzdělání v universálním holistickém právu a jeho všeobecné dodržování, které podporuje a chrání lidství

informace o společenství

Info ohledně mezinárodního společenství 

členství ve společenství

Proč se stát členem společenství ?

 

Charta společenství

Informace ke členství

Chci se stát členem 

Kontakt na podporu:

Telefon na podporu: + 420 603 703 129

Copyright © 2024 Divi. All Rights Reserved.