32y 

MAATčin KLUB

(na bázi členství)

 

Všichni, kteří se rozhodnou sami za sebe skrze svoje vlastní činění podporovat “mírumilovné obrozování svrchovaného postavení člověka ve společnosti” v universálně/jednotně prospěšném a spravedlivém duchu (MAATčin duch) podle zásad shrnutých v MAATčině Kodexu a zaplatí členský poplatek, se mohou stát legitimním členem MAATčin klubu.

Klub za tímto účelem nabízí komplexní systém podpory v duchu objektivní “Holistické spravedlnosti” (která staví na třech universálních principech (Jednotě, Rovnováze a Legitimní legalitě) způsobem, který je harmonický a prospěšný jak pro jednotlivce, tak pro celé společenství (Celek). 

MAATčin klub

MAATčin Klub obsahuje komplexní podporu podle “Holistické spravedlnosti”, která staví na třech universálních principech (Jednotě, Rovnováze a Legitimní legalitě) zaměřenou na “obrozování vrozeného “svrchovaného postavení člověka ve společnosti” způsobem, který je harmonický (tj. spravedlivý a prospěšný) pro celé společenství (Celek).

Zakoupení měsíčního nebo ročního členství v “MAATčin klubu” na doméně www.platforMAAT.cz přináší členům za pravidelný měsíční nebo roční poplatek:

a) Přístup k informačním a edukačním produktům na jednom místě (hotové e-booky, realizované přednášky a debaty, online kursy, výklady a rozbory podle holistické spravedlnosti, šablony pro právní jednání a úkony), 

b) Přístup do pravidelné online veřejné holistické poradny, resp. k záznamům,

c)
  Přednostní přístup” k indvidualizované podpoře “holistické-právně-mediační kanceláře Mgr. Daniely Šenarové za klubové ceny, které jsou nižší než ceny pro ty, kteří nejsou členové klubu a nepřistoupí k etickému MAATčinu kodexu (kancelář poskytuje v roli holistického průvodce komplexní služby zaměřené na “prospěšné a spravedlivé” řešení situací podle “Holistické spravedlnosti”)

d) Přístup do holistického MAATčin programu za dobrovolné dary. Tento program je přístupný pro členy klubu, kteří chtějí aktivně s podporou holistické spravedlnosti spolu-tvořit konkrétní celospolečenskou změnu spočívající v obrozování autonomního postavení člověka ve společnosti a dále v konstruktivním usměrňování státu ve vztahu k lidu skrze smysluplné, spravedlivé a konstruktivní (legitimně-legální) činy, které členové svými dary finančně podpoří v jejich uskutečňování a praktické realizaci.

Legitimním členem platforMAAT se může stát každý živý člověk, který se chce ve svém životě skrze svoje vlastní svébytné a legitimně-legální jednání (činění) a rozšiřování svého právního vědomí aktivně zapojit do “mírumilovného obrozování svrchovaného postavení člověka ve společnosti” v universálně/jednotně prospěšném a spravedlivém duchu (MAATčin duch) podle zásad shrnutých v MAATčině Kodexu a zaplatí členský poplatek.

Legitimní přístup do klubu na tomto webu www.platformaat.cz se pojí s řádně zaplaceným členstvím a prodlužuje se jeho řádnou úhradou. 

Zaváděcí cena měsíčního členství činí 700 Kč/měsíčně. Tato výše může být změněna, pokud by nekryla náklady na provoz klubu.

Zaváděcí cena ročního členství v klubu hrazeného jednorázově dopředu činí 6.000 Kč (což vychází na 500 Kč/měsíčně), anebo na splátky činí cenu 7.200 Kč/ročně (což vychází na 600 Kč/měsíčně). 

 KLUB  BUDE SPUŠTĚN DO 1.1.2023

Podpora přístupná jen na bázi legitimního členství v MAATčin klubu

Klubová podpora je určena pro všechny, kteří mají zájem o  holistickou podporu zaměřenou na “celistvě spravedlivé řešení”, které je v souladu s třemi klíčovými universální zákony (Jednota, Rovnováha a Legitimní Zákonnost), jež účinně (preventivně) chrání člověka před tvořením a prožíváním “destruktivních rezonancí = odpovědí Existence”, pokud dobrovolně jedná universálně prospěšně a spravedlivě ve prospěch Existence jako Celku (tj. ve vztahu k sobě i druhým).

Členové klubu se mohou těšit na ucelenou platformu komplexní online podpory zaměřenou na “obrozování svrchovaného postavení člověka ve společnosti” skrze “svébytné řešení praktických životních situací a problémů s celospolečenským dopadem” v universálně prospěšném spravedlivém MAATčin duchu dle Holistické Spravedlnosti stavící na třech klíčových principech Spravedlnosti (Jednotě, Rovnováze a Legitimní Legalitě).

Pro klubovou podporu platí klubové ceny z důvodu objasněného v info k této podpoře za předpokladu, že člen klubu bude řádně dodržovat etický “MAATčin kodex” (upravujícímu zásady prospěšného a spravedlivého jednání ve vztahu k Celku činěného v universálním/jednotném MAATčin Duchu) a zaplatí řádně členský poplatek.

Klubová podpora v MAATčin klubu zahrnuje přístup k vybraným “online produktům” v ceně členství a dále přednostní přístup k individualizované podpoře holistického průvodce za zvýhodněnou klubovou hodinovou cenu od 600 Kč/hod (tato cena platí pro člena zapojené do skupiny 6 a více osob, kterým je podpora poskytovaná).