MAATčin KLUB

(na bázi členství)

 

Všichni, kteří se rozhodnou sami za sebe podporovat “mírumilovné obrozování svrchovaného postavení člověka ve společnosti” v universálně/jednotně prospěšném a spravedlivém duchu (MAATčin duch) podle zásad shrnutých v MAATčině Kodexu a zaplatí členský poplatek, se mohou stát legitimním členem MAATčin klubu.

Klub nabízí komplexní holistickou podporu podle “Holistické spravedlnosti”, která staví na třech universálních principech (Jednotě, Rovnováze a Legitimní legalitě) zaměřenou na “obrozování vrozeného “svrchovaného postavení člověka ve společnosti” způsobem, který je harmonický a prospěšný pro celé společenství (Celek).

KLUBOVÁ PLATFORMA 

1) Přístup do členské „online komunity“ platforMAAT propojující lidi v “Universálně prospěšném a spravedlivém duchu  s možností kdykoliv z této komunity vystoupit. Online komunita funguje na Telegramu, Facebooku a na You Tube.

2) Přístup do členské sekce na tomto webu www.platformaat.czkteré funguje na dobrovolné bázi “reciproční ekonomiky” (členství).

3) Přístup k pravidelným týdenním holistickým MAATčin programům podporujících transformační proces “obrozování svrchovaného postavení člověka ve společnosti v universálně/jednotně prospěšném a spravedlivém duchu” a klíčovým záznamům z těchto programů

4) Přístup do online veřejné poradny zaměřené na praktickou podporu při svébytném a harmonickém tvoření člověka ve formě vedení a učení “správné aplikaci” teoretických informací a jejich “praktické uvádění v život”, resp. k záznamům

5) Přístup k „edukačním-informačním-osvětovým informacím“ ve formě e-booků pro praktické jednání v reálných situacích a vztazích, které podporují tvoření v „jednotném duchu“ podle „Holistické spravedlnosti“ podporující harmonii (tj. Duchovní Jednotu, Duševní Rovnováhu a Pozemskou Legalitu (tj. soulad s právním řádem ČR) formou nemanipulativní “edukace a vzdělávání“ v oblasti světského/pozitivního ale i bytostného/přirozeného práva”

6) Přístup k “typovým šablonám a vzorům pro právní jednání”

7)  Přístup k online přednáškám, právním výkladům, resp. k jejich záznamům

8) Přístup k debatám, rozhovorům a diskusím vedeným na celospolečenská témata, resp. k jejich záznamům

9) Přístup ke skupinovým osobním setkáním se zážitkovým programem, resp. k jejich záznamům.

10) Přednostní přístup” k osobní podpoře “holistické-právně-mediační kanceláře Mgr. Daniely Šenarové za klubové ceny (kancelář poskytuje v roli holistického průvodce komplexní služby zaměřené na “prospěšné a spravedlivé” řešení situací podle “Holistické spravedlnosti”) 

 KLUB  BUDE SPUŠTĚN NEJPOZDĚJI DO 2.2.2022

Podpora přístupná jen na bázi legitimního členství v MAATčin klubu

Klubová podpora je určena pro všechny, kteří mají zájem o  holistickou podporu zaměřenou na “celistvě spravedlivé řešení”, které je v souladu s třemi klíčovými universální zákony (Jednota, Rovnováha a Legitimní Zákonnost), jež účinně (preventivně) chrání člověka před tvořením a prožíváním “destruktivních rezonancí = odpovědí Existence”, pokud dobrovolně jedná universálně prospěšně a spravedlivě ve prospěch Existence jako Celku (tj. ve vztahu k sobě i druhým).

Členové klubu se mohou těšit na ucelenou platformu komplexní online podpory zaměřenou na “obrozování svrchovaného postavení člověka ve společnosti” skrze “svébytné řešení praktických životních situací a problémů s celospolečenským dopadem” v universálně prospěšném spravedlivém MAATčin duchu dle Holistické Spravedlnosti stavící na třech klíčových principech Spravedlnosti (Jednotě, Rovnováze a Legitimní Legalitě).

Pro klubovou podporu platí klubové ceny z důvodu objasněného v info k této podpoře za předpokladu, že člen klubu bude řádně dodržovat etický “MAATčin kodex” (upravujícímu zásady prospěšného a spravedlivého jednání ve vztahu k Celku činěného v universálním/jednotném MAATčin Duchu) a zaplatí řádně členský poplatek.

Klubová podpora v MAATčin klubu zahrnuje přístup k vybraným “online produktům” v ceně členství a dále přednostní přístup k individualizované podpoře holistického průvodce za zvýhodněnou klubovou hodinovou cenu od 600 Kč/hod (tato cena platí pro člena zapojené do skupiny 6 a více osob, kterým je podpora poskytovaná).

Záváděcí cena měsíčního členství stojí 999 kč/měsíčně